Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,081-27,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032249
Mã NSX: AA0805FR-071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032250
Mã NSX: AA0805FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031239
Mã NSX: RT0805DRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032251
Mã NSX: AA0805FR-071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032252
Mã NSX: AA0805FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031240
Mã NSX: RT0805DRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032253
Mã NSX: AA0805FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032254
Mã NSX: AA0805FR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031241
Mã NSX: RT0805DRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032255
Mã NSX: AA0805FR-071M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032256
Mã NSX: AA0805FR-071M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032257
Mã NSX: AA0805FR-071M69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031242
Mã NSX: RT0805DRD07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032258
Mã NSX: AA0805FR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032259
Mã NSX: AA0805FR-071M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032260
Mã NSX: AA0805FR-071M78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031243
Mã NSX: RT0805DRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032261
Mã NSX: AA0805FR-071M82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032262
Mã NSX: AA0805FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031244
Mã NSX: RT0805DRD071K78L

Số lượng / Giá