Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,121-27,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.61 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032278
Mã NSX: AA0805FR-072M61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032279
Mã NSX: AA0805FR-072M67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031250
Mã NSX: RT0805DRD07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032280
Mã NSX: AA0805FR-072M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032281
Mã NSX: AA0805FR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032282
Mã NSX: AA0805FR-072M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031251
Mã NSX: RT0805DRD0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032283
Mã NSX: AA0805FR-072M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032284
Mã NSX: AA0805FR-072M94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032285
Mã NSX: AA0805FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031252
Mã NSX: RT0805DRD07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032286
Mã NSX: AA0805FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032287
Mã NSX: AA0805FR-073M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032288
Mã NSX: AA0805FR-073M16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031253
Mã NSX: RT0805DRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032289
Mã NSX: AA0805FR-073M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032290
Mã NSX: AA0805FR-073M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031254
Mã NSX: RT0805DRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032291
Mã NSX: AA0805FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032292
Mã NSX: AA0805FR-073M48L

Số lượng / Giá