Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,181-27,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032322
Mã NSX: AA0805FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031266
Mã NSX: RT0805DRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032323
Mã NSX: AA0805FR-076M04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032324
Mã NSX: AA0805FR-076M19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032325
Mã NSX: AA0805FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031267
Mã NSX: RT0805DRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032326
Mã NSX: AA0805FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032327
Mã NSX: AA0805FR-076M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032328
Mã NSX: AA0805FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031268
Mã NSX: RT0805DRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032329
Mã NSX: AA0805FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032330
Mã NSX: AA0805FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031269
Mã NSX: RT0805DRD07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032331
Mã NSX: AA0805FR-076M98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032332
Mã NSX: AA0805FR-077M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031270
Mã NSX: RT0805DRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032333
Mã NSX: AA0805FR-077M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032334
Mã NSX: AA0805FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032335
Mã NSX: AA0805FR-077M68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031271
Mã NSX: RT0805DRD0724R9L

Số lượng / Giá