Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,201-27,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032336
Mã NSX: AA0805FR-077M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032337
Mã NSX: AA0805FR-078M06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032338
Mã NSX: AA0805FR-078M25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031272
Mã NSX: RL0805JR-070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032339
Mã NSX: AA0805FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032340
Mã NSX: AA0805FR-078M45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031273
Mã NSX: RT0805BRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032341
Mã NSX: AA0805FR-078M66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032342
Mã NSX: AA0805FR-078M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032343
Mã NSX: AA0805FR-079M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031274
Mã NSX: RT0805BRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032344
Mã NSX: AA0805FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032345
Mã NSX: AA0805FR-079M31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032346
Mã NSX: AA0805FR-079M53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031275
Mã NSX: RT0805BRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032347
Mã NSX: AA0805FR-079M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031276
Mã NSX: RT0805BRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032348
Mã NSX: AF0805JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031277
Mã NSX: RT0805BRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032349
Mã NSX: AF0805JR-0712ML

Số lượng / Giá