Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,221-27,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031278
Mã NSX: RT0805BRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032350
Mã NSX: AF0805JR-0715ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031279
Mã NSX: RT0805BRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032351
Mã NSX: AF0805JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031280
Mã NSX: RT0805BRD07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032352
Mã NSX: AF0805JR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031281
Mã NSX: RT0805BRD071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032353
Mã NSX: AF0805JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031282
Mã NSX: RT0805BRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032354
Mã NSX: AF0805JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031283
Mã NSX: RT0805BRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032355
Mã NSX: AF0805JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031284
Mã NSX: RT0805BRD0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032356
Mã NSX: RT0805FRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031285
Mã NSX: RT0805BRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032357
Mã NSX: RT0805FRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031286
Mã NSX: RT0805BRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032358
Mã NSX: RT0805FRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031287
Mã NSX: RT0805BRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032359
Mã NSX: RT0805FRE07102RL

Số lượng / Giá