Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,241-27,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031288
Mã NSX: RT0805BRD07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032360
Mã NSX: RT0805FRE07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031289
Mã NSX: RT0805BRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032361
Mã NSX: RT0805FRE07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031290
Mã NSX: AT0805DRD0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032362
Mã NSX: RT0805FRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031291
Mã NSX: AT0805DRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032363
Mã NSX: RT0805FRE0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031292
Mã NSX: AT0805DRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032364
Mã NSX: RT0805FRE0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031293
Mã NSX: AT0805DRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032365
Mã NSX: RT0805FRE0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031294
Mã NSX: AT0805DRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032366
Mã NSX: RT0805FRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031295
Mã NSX: AT0805FRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032367
Mã NSX: RT0805FRE07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031296
Mã NSX: AT0805DRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032368
Mã NSX: RT0805FRE07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031297
Mã NSX: AT0805FRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032369
Mã NSX: RT0805FRE07115KL

Số lượng / Giá