Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,261-27,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031298
Mã NSX: RL0805FR-7W0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032370
Mã NSX: RT0805FRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031299
Mã NSX: PF0805FRM7P0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032371
Mã NSX: RT0805FRE07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031300
Mã NSX: RT0805DRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032372
Mã NSX: RT0805FRE0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031301
Mã NSX: RT0805BRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032373
Mã NSX: RT0805FRE0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031302
Mã NSX: RT0805BRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032374
Mã NSX: RT0805FRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031303
Mã NSX: RT0805BRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032375
Mã NSX: RT0805FRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031304
Mã NSX: AT0805DRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032376
Mã NSX: RT0805FRE0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031305
Mã NSX: RC0805FR-0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032377
Mã NSX: RT0805FRE0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031306
Mã NSX: RC0805FR-0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032378
Mã NSX: RT0805FRE07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031307
Mã NSX: RC0805FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032379
Mã NSX: RT0805FRE07120RL

Số lượng / Giá