Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,281-27,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031308
Mã NSX: AC0805FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032380
Mã NSX: RT0805FRE07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031309
Mã NSX: AC0805FR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032381
Mã NSX: RT0805FRE07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031310
Mã NSX: RT0805DRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032382
Mã NSX: RT0805FRE07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031311
Mã NSX: RT0805BRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032383
Mã NSX: RT0805FRE07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031312
Mã NSX: RT0805BRD071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032384
Mã NSX: RT0805FRE07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031313
Mã NSX: RT0805BRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032385
Mã NSX: RT0805FRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031314
Mã NSX: RL0805FR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032386
Mã NSX: RT0805FRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031315
Mã NSX: RT0805DRE073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032387
Mã NSX: RT0805FRE0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031316
Mã NSX: RT0805DRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032388
Mã NSX: RT0805FRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031317
Mã NSX: RT0805DRC0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032389
Mã NSX: RT0805FRE0712R1L

Số lượng / Giá