Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,321-27,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00031328
Mã NSX: SR0805JR-7T82RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032400
Mã NSX: RT0805FRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031329
Mã NSX: SR0805JR-7W15RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032401
Mã NSX: RT0805FRE07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031330
Mã NSX: SR0805JR-7W5R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032402
Mã NSX: RT0805FRE07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031331
Mã NSX: SR0805JR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032403
Mã NSX: RT0805FRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031332
Mã NSX: SR0805JR-7W33RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032404
Mã NSX: RT0805FRE07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031333
Mã NSX: SR0805JR-7W1KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032405
Mã NSX: RT0805FRE07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00031334
Mã NSX: SR0805JR-7W270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032406
Mã NSX: RT0805FRE0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00031335
Mã NSX: SR0805JR-4736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032407
Mã NSX: RT0805FRE0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00031336
Mã NSX: SR0805FR-7T7R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032408
Mã NSX: RT0805FRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00031337
Mã NSX: SR0805FR-47100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032409
Mã NSX: RT0805FRE0714R3L

Số lượng / Giá