Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,341-27,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00031338
Mã NSX: SR0805FR-477R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032410
Mã NSX: RT0805FRE0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031339
Mã NSX: AC0805JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032411
Mã NSX: RT0805FRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031340
Mã NSX: RT0805BRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032412
Mã NSX: RT0805FRE07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031341
Mã NSX: AC0805JR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032413
Mã NSX: RT0805FRE07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031342
Mã NSX: AF0805JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032414
Mã NSX: RT0805FRE07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031343
Mã NSX: AF0805JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032415
Mã NSX: RT0805FRE0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031344
Mã NSX: AF0805JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032416
Mã NSX: RT0805FRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031345
Mã NSX: AF0805JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032417
Mã NSX: RT0805FRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031346
Mã NSX: AF0805JR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032418
Mã NSX: RT0805FRE0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031347
Mã NSX: AF0805JR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032419
Mã NSX: RT0805FRE0715R8L

Số lượng / Giá