Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,401-27,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031368
Mã NSX: AF0805JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032440
Mã NSX: RT0805FRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031369
Mã NSX: AF0805JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032441
Mã NSX: RT0805FRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031370
Mã NSX: AF0805JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032442
Mã NSX: RT0805FRE07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031371
Mã NSX: AF0805JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032443
Mã NSX: RT0805FRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031372
Mã NSX: AF0805JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032444
Mã NSX: RT0805FRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031373
Mã NSX: AF0805JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032445
Mã NSX: RT0805FRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031374
Mã NSX: AF0805JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032446
Mã NSX: RT0805FRE0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031375
Mã NSX: AF0805JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032447
Mã NSX: RT0805FRE0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031376
Mã NSX: AF0805JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032448
Mã NSX: RT0805FRE07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031377
Mã NSX: AF0805JR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032449
Mã NSX: RT0805FRE07191RL

Số lượng / Giá