Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,421-27,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031378
Mã NSX: AF0805JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032450
Mã NSX: RT0805FRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031379
Mã NSX: AF0805JR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032451
Mã NSX: RT0805FRE07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031380
Mã NSX: AF0805JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032452
Mã NSX: RT0805FRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031381
Mã NSX: AF0805JR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032453
Mã NSX: RT0805FRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031382
Mã NSX: AF0805JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032454
Mã NSX: RT0805FRE071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031383
Mã NSX: AF0805JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032455
Mã NSX: RT0805FRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031384
Mã NSX: AF0805JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032456
Mã NSX: RT0805FRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031385
Mã NSX: AF0805JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032457
Mã NSX: RT0805FRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031386
Mã NSX: AF0805JR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032458
Mã NSX: RT0805FRE071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031387
Mã NSX: AF0805JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032459
Mã NSX: RT0805FRE071K18L

Số lượng / Giá