Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,521-27,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031428
Mã NSX: AF0805JR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032500
Mã NSX: RT0805FRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031429
Mã NSX: AA0805FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031430
Mã NSX: AA0805FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032501
Mã NSX: RT0805FRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031431
Mã NSX: AA0805FR-07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031432
Mã NSX: AA0805FR-07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032502
Mã NSX: RT0805FRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031433
Mã NSX: AA0805FR-07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031434
Mã NSX: AA0805FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031435
Mã NSX: AA0805FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032503
Mã NSX: RT0805FRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031436
Mã NSX: AA0805FR-07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031437
Mã NSX: AA0805FR-0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031438
Mã NSX: AA0805FR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032504
Mã NSX: RT0805FRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031439
Mã NSX: AA0805FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031440
Mã NSX: AA0805FR-0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032505
Mã NSX: RT0805FRE0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031441
Mã NSX: AA0805FR-0710R5L

Số lượng / Giá