Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,561-27,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031457
Mã NSX: AA0805FR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032511
Mã NSX: RT0805FRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031458
Mã NSX: AA0805FR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031459
Mã NSX: AA0805FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032512
Mã NSX: RT0805FRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031460
Mã NSX: AA0805FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031461
Mã NSX: AA0805FR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032513
Mã NSX: RT0805FRE07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031462
Mã NSX: AA0805FR-07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031463
Mã NSX: AA0805FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032514
Mã NSX: RT0805FRE07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031464
Mã NSX: AA0805FR-07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031465
Mã NSX: AA0805FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031466
Mã NSX: AA0805FR-07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032515
Mã NSX: RT0805FRE07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031467
Mã NSX: AA0805FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031468
Mã NSX: AA0805FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031469
Mã NSX: AA0805FR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032516
Mã NSX: RT0805FRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031470
Mã NSX: AA0805FR-0712KL

Số lượng / Giá