Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,621-27,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032528
Mã NSX: RT0805FRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031500
Mã NSX: AA0805FR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031501
Mã NSX: AA0805FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031502
Mã NSX: AA0805FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032529
Mã NSX: RT0805FRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031503
Mã NSX: AA0805FR-07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031504
Mã NSX: AA0805FR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031505
Mã NSX: AA0805FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032530
Mã NSX: RT0805FRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031506
Mã NSX: AA0805FR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031507
Mã NSX: AA0805FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031508
Mã NSX: AA0805FR-0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032531
Mã NSX: RT0805FRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031509
Mã NSX: AA0805FR-0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031510
Mã NSX: AA0805FR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031511
Mã NSX: AA0805FR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032532
Mã NSX: RT0805FRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031512
Mã NSX: AA0805FR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031513
Mã NSX: AA0805FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031514
Mã NSX: AA0805FR-07162RL

Số lượng / Giá