Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,661-27,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031529
Mã NSX: AA0805FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031530
Mã NSX: AA0805FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032539
Mã NSX: RT0805FRE07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031531
Mã NSX: AA0805FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031532
Mã NSX: AA0805FR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031533
Mã NSX: AA0805FR-0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032540
Mã NSX: RT0805FRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031534
Mã NSX: AA0805FR-0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031535
Mã NSX: AA0805FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031536
Mã NSX: AA0805FR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032541
Mã NSX: RT0805FRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031537
Mã NSX: AA0805FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031538
Mã NSX: AA0805FR-07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031539
Mã NSX: AA0805FR-07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032542
Mã NSX: RT0805FRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031540
Mã NSX: AA0805FR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031541
Mã NSX: AA0805FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031542
Mã NSX: AA0805FR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032543
Mã NSX: RT0805FRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031543
Mã NSX: AA0805FR-0718KL

Số lượng / Giá