Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,721-27,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032555
Mã NSX: RT0805FRE072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031573
Mã NSX: AA0805FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031574
Mã NSX: AA0805FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031575
Mã NSX: AA0805FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032556
Mã NSX: RT0805FRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031576
Mã NSX: AA0805FR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031577
Mã NSX: AA0805FR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031578
Mã NSX: AA0805FR-071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032557
Mã NSX: RT0805FRE072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031579
Mã NSX: AA0805FR-071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031580
Mã NSX: AA0805FR-071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032558
Mã NSX: RT0805FRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031581
Mã NSX: AA0805FR-071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031582
Mã NSX: AA0805FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031583
Mã NSX: AA0805FR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032559
Mã NSX: RT0805FRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031584
Mã NSX: AA0805FR-071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031585
Mã NSX: AA0805FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031586
Mã NSX: AA0805FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032560
Mã NSX: RT0805FRE072K37L

Số lượng / Giá