Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,741-27,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031587
Mã NSX: AA0805FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031588
Mã NSX: AA0805FR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031589
Mã NSX: AA0805FR-07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032561
Mã NSX: RT0805FRE072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031590
Mã NSX: AA0805FR-07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031591
Mã NSX: AA0805FR-0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032562
Mã NSX: RT0805FRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031592
Mã NSX: AA0805FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031593
Mã NSX: AA0805FR-0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031594
Mã NSX: AA0805FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032563
Mã NSX: RT0805FRE072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031595
Mã NSX: AA0805FR-07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031596
Mã NSX: AA0805FR-07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032564
Mã NSX: RT0805FRE072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031597
Mã NSX: AA0805FR-07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031598
Mã NSX: AA0805FR-07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032565
Mã NSX: RT0805FRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031599
Mã NSX: AA0805FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031600
Mã NSX: AA0805FR-0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031601
Mã NSX: AA0805FR-0721R5L

Số lượng / Giá