Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,821-27,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031645
Mã NSX: AA0805FR-0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032583
Mã NSX: RT0805FRE0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031646
Mã NSX: AA0805FR-0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031647
Mã NSX: AA0805FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031648
Mã NSX: AA0805FR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032584
Mã NSX: RT0805FRE0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031649
Mã NSX: AA0805FR-07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031650
Mã NSX: AA0805FR-07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031651
Mã NSX: AA0805FR-0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032585
Mã NSX: RT0805FRE07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031652
Mã NSX: AA0805FR-0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031653
Mã NSX: AA0805FR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031654
Mã NSX: AA0805FR-07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032586
Mã NSX: RT0805FRE0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031655
Mã NSX: AA0805FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031656
Mã NSX: AA0805FR-07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031657
Mã NSX: AA0805FR-07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032587
Mã NSX: RT0805FRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031658
Mã NSX: AA0805FR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031659
Mã NSX: AA0805FR-0728KL

Số lượng / Giá