Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,861-27,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031674
Mã NSX: AA0805FR-072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032594
Mã NSX: RT0805FRE07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031675
Mã NSX: AA0805FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031676
Mã NSX: AA0805FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031677
Mã NSX: AA0805FR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031678
Mã NSX: AA0805FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031679
Mã NSX: AA0805FR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032595
Mã NSX: RT0805FRE07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031680
Mã NSX: AA0805FR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031681
Mã NSX: AA0805FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031682
Mã NSX: AA0805FR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032596
Mã NSX: RT0805FRE07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031683
Mã NSX: AA0805FR-072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031684
Mã NSX: AA0805FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032597
Mã NSX: RT0805FRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031685
Mã NSX: AA0805FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031686
Mã NSX: AA0805FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031687
Mã NSX: AA0805FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032598
Mã NSX: RT0805FRE0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031688
Mã NSX: AA0805FR-07301KL

Số lượng / Giá