Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,901-27,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032604
Mã NSX: RT0805FRE0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031704
Mã NSX: AA0805FR-0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031705
Mã NSX: AA0805FR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031706
Mã NSX: AA0805FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032605
Mã NSX: RT0805FRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031707
Mã NSX: AA0805FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031708
Mã NSX: AA0805FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031709
Mã NSX: AA0805FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032606
Mã NSX: RT0805FRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031710
Mã NSX: AA0805FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031711
Mã NSX: AA0805FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031712
Mã NSX: AA0805FR-0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032607
Mã NSX: RT0805FRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031713
Mã NSX: AA0805FR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031714
Mã NSX: AA0805FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031715
Mã NSX: AA0805FR-07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032608
Mã NSX: RT0805FRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031716
Mã NSX: AA0805FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031717
Mã NSX: AA0805FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031718
Mã NSX: AA0805FR-0734K8L

Số lượng / Giá