Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,941-27,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031732
Mã NSX: AA0805FR-0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031733
Mã NSX: AA0805FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031734
Mã NSX: AA0805FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032616
Mã NSX: RT0805FRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031735
Mã NSX: AA0805FR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031736
Mã NSX: AA0805FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032617
Mã NSX: RT0805FRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031737
Mã NSX: AA0805FR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031738
Mã NSX: AA0805FR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031739
Mã NSX: AA0805FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031740
Mã NSX: AA0805FR-0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031741
Mã NSX: AA0805FR-0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031742
Mã NSX: AA0805FR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032619
Mã NSX: RT0805FRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031743
Mã NSX: AA0805FR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031744
Mã NSX: AA0805FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031745
Mã NSX: AA0805FR-07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032620
Mã NSX: RT0805FRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031746
Mã NSX: AA0805FR-0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031747
Mã NSX: AA0805FR-0739KL

Số lượng / Giá