Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,021-28,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031792
Mã NSX: AA0805FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032637
Mã NSX: RT0805FRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031793
Mã NSX: AA0805FR-0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031794
Mã NSX: AA0805FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031795
Mã NSX: AA0805FR-07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032638
Mã NSX: RT0805FRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031796
Mã NSX: AA0805FR-0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031797
Mã NSX: AA0805FR-0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031798
Mã NSX: AA0805FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032639
Mã NSX: RT0805FRE073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031799
Mã NSX: AA0805FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031800
Mã NSX: AA0805FR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031801
Mã NSX: AA0805FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032640
Mã NSX: RT0805FRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031802
Mã NSX: AA0805FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031803
Mã NSX: AA0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032641
Mã NSX: RT0805FRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031804
Mã NSX: AA0805FR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031805
Mã NSX: AA0805FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031806
Mã NSX: AA0805FR-07487KL

Số lượng / Giá