Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,081-28,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031835
Mã NSX: AA0805FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031836
Mã NSX: AA0805FR-0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032654
Mã NSX: RT0805FRE07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031837
Mã NSX: AA0805FR-07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031838
Mã NSX: AA0805FR-07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031839
Mã NSX: AA0805FR-0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032655
Mã NSX: RT0805FRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031840
Mã NSX: AA0805FR-0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031841
Mã NSX: AA0805FR-07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032656
Mã NSX: RT0805FRE0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031842
Mã NSX: AA0805FR-07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031843
Mã NSX: AA0805FR-0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031844
Mã NSX: AA0805FR-0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032657
Mã NSX: RT0805FRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031845
Mã NSX: AA0805FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031846
Mã NSX: AA0805FR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032658
Mã NSX: RT0805FRE0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031847
Mã NSX: AA0805FR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031848
Mã NSX: AA0805FR-07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031849
Mã NSX: AA0805FR-0756K2L

Số lượng / Giá