Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,121-28,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031864
Mã NSX: AA0805FR-075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031865
Mã NSX: AA0805FR-075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032665
Mã NSX: RT0805FRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031866
Mã NSX: AA0805FR-075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031867
Mã NSX: AA0805FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032666
Mã NSX: RT0805FRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031868
Mã NSX: AA0805FR-075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031869
Mã NSX: AA0805FR-075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032667
Mã NSX: RT0805FRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031870
Mã NSX: AA0805FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031871
Mã NSX: AA0805FR-07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031872
Mã NSX: AA0805FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032668
Mã NSX: RT0805FRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031873
Mã NSX: AA0805FR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031874
Mã NSX: AA0805FR-07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032669
Mã NSX: RT0805FRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031875
Mã NSX: AA0805FR-07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031876
Mã NSX: AA0805FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032670
Mã NSX: RT0805FRE07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031877
Mã NSX: AA0805FR-0761R9L

Số lượng / Giá