Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,141-28,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031878
Mã NSX: AA0805FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032671
Mã NSX: RT0805FRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031879
Mã NSX: AA0805FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031880
Mã NSX: AA0805FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031881
Mã NSX: AA0805FR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032672
Mã NSX: RT0805FRE07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031882
Mã NSX: AA0805FR-07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031883
Mã NSX: AA0805FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031884
Mã NSX: AA0805FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032673
Mã NSX: RT0805FRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031885
Mã NSX: AA0805FR-0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031886
Mã NSX: AA0805FR-07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031887
Mã NSX: AA0805FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032674
Mã NSX: RT0805FRE0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031888
Mã NSX: AA0805FR-0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031889
Mã NSX: AA0805FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031890
Mã NSX: AA0805FR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032675
Mã NSX: RT0805FRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031891
Mã NSX: AA0805FR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031892
Mã NSX: AA0805FR-0766K5L

Số lượng / Giá