Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,181-28,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031907
Mã NSX: AA0805FR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031908
Mã NSX: AA0805FR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032682
Mã NSX: RT0805FRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031909
Mã NSX: AA0805FR-076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031910
Mã NSX: AA0805FR-076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031911
Mã NSX: AA0805FR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032683
Mã NSX: RT0805FRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031912
Mã NSX: AA0805FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031913
Mã NSX: AA0805FR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031914
Mã NSX: AA0805FR-07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032684
Mã NSX: RT0805FRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031915
Mã NSX: AA0805FR-07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031916
Mã NSX: AA0805FR-0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031917
Mã NSX: AA0805FR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032685
Mã NSX: RT0805FRE074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031918
Mã NSX: AA0805FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031919
Mã NSX: AA0805FR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031920
Mã NSX: AA0805FR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032686
Mã NSX: RT0805FRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031921
Mã NSX: AA0805FR-0773R2L

Số lượng / Giá