Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,221-28,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032692
Mã NSX: RT0805FRE074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031937
Mã NSX: AA0805FR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031938
Mã NSX: AA0805FR-077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031939
Mã NSX: AA0805FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032693
Mã NSX: RT0805FRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031940
Mã NSX: AA0805FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031941
Mã NSX: AA0805FR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031942
Mã NSX: AA0805FR-0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032694
Mã NSX: RT0805FRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031943
Mã NSX: AA0805FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031944
Mã NSX: AA0805FR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031945
Mã NSX: AA0805FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032695
Mã NSX: RT0805FRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031946
Mã NSX: AA0805FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031947
Mã NSX: AA0805FR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031948
Mã NSX: AA0805FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032696
Mã NSX: RT0805FRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031949
Mã NSX: AA0805FR-0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031950
Mã NSX: AA0805FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031951
Mã NSX: AA0805FR-07845KL

Số lượng / Giá