Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,241-28,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032697
Mã NSX: RT0805FRE07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031952
Mã NSX: AA0805FR-07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031953
Mã NSX: AA0805FR-0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031954
Mã NSX: AA0805FR-0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032698
Mã NSX: RT0805FRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031955
Mã NSX: AA0805FR-07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031956
Mã NSX: AA0805FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031957
Mã NSX: AA0805FR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032699
Mã NSX: RT0805FRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031958
Mã NSX: AA0805FR-0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031959
Mã NSX: AA0805FR-07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032700
Mã NSX: RT0805FRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031960
Mã NSX: AA0805FR-07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031961
Mã NSX: AA0805FR-0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032701
Mã NSX: RT0805FRE0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031962
Mã NSX: AA0805FR-0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031963
Mã NSX: AA0805FR-078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031964
Mã NSX: AA0805FR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032702
Mã NSX: RT0805FRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031965
Mã NSX: AA0805FR-078K45L

Số lượng / Giá