Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,281-28,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032708
Mã NSX: RT0805FRE0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031981
Mã NSX: AA0805FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031982
Mã NSX: AA0805FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031983
Mã NSX: AA0805FR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032709
Mã NSX: RT0805FRE0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031984
Mã NSX: AA0805FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031985
Mã NSX: AA0805FR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031986
Mã NSX: AA0805FR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032710
Mã NSX: RT0805FRE07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031987
Mã NSX: AA0805FR-0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031988
Mã NSX: AA0805FR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032711
Mã NSX: RT0805FRE07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031989
Mã NSX: AA0805FR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031990
Mã NSX: AA0805FR-079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031991
Mã NSX: AA0805FR-079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032712
Mã NSX: RT0805FRE0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031992
Mã NSX: AA0805FR-079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031993
Mã NSX: AA0805FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032713
Mã NSX: RT0805FRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0805 Jumper 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031994
Mã NSX: AF0805JR-070RL

Số lượng / Giá