Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,301-28,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032714
Mã NSX: RT0805FRE07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031995
Mã NSX: AA0805JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031996
Mã NSX: AA0805JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032715
Mã NSX: RT0805FRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031997
Mã NSX: AA0805JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031998
Mã NSX: AA0805JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031999
Mã NSX: AA0805JR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032716
Mã NSX: RT0805FRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032000
Mã NSX: AA0805JR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032001
Mã NSX: AA0805JR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032717
Mã NSX: RT0805FRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032002
Mã NSX: AA0805JR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032003
Mã NSX: AA0805JR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032004
Mã NSX: AA0805JR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032718
Mã NSX: RT0805FRE0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032005
Mã NSX: AA0805JR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032006
Mã NSX: AA0805JR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032719
Mã NSX: RT0805FRE0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032007
Mã NSX: AA0805JR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032008
Mã NSX: AA0805JR-07130RL

Số lượng / Giá