Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,361-28,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032038
Mã NSX: AA0805JR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032039
Mã NSX: AA0805JR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032731
Mã NSX: RT0805FRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032040
Mã NSX: AA0805JR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032041
Mã NSX: AA0805JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032042
Mã NSX: AA0805JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032732
Mã NSX: RT0805FRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032043
Mã NSX: AA0805JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032044
Mã NSX: AA0805JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032045
Mã NSX: AA0805JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032733
Mã NSX: RT0805FRE07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032046
Mã NSX: AA0805JR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032047
Mã NSX: AA0805JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032734
Mã NSX: RT0805FRE07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032048
Mã NSX: AA0805JR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032049
Mã NSX: AA0805JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032735
Mã NSX: RT0805FRE0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032050
Mã NSX: AA0805JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032051
Mã NSX: AA0805JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032052
Mã NSX: AA0805JR-0727RL

Số lượng / Giá