Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,381-28,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032736
Mã NSX: RT0805FRE0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032053
Mã NSX: AA0805JR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032054
Mã NSX: AA0805JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032055
Mã NSX: AA0805JR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032737
Mã NSX: RT0805FRE07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032056
Mã NSX: AA0805JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032057
Mã NSX: AA0805JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032058
Mã NSX: AA0805JR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032738
Mã NSX: RT0805FRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032059
Mã NSX: AA0805JR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032060
Mã NSX: AA0805JR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032739
Mã NSX: RT0805FRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032061
Mã NSX: AA0805JR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032062
Mã NSX: AA0805JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032740
Mã NSX: RT0805FRE0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032063
Mã NSX: AA0805JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032064
Mã NSX: AA0805JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032065
Mã NSX: AA0805JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032741
Mã NSX: RT0805FRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032066
Mã NSX: AA0805JR-07330RL

Số lượng / Giá