Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,441-28,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032096
Mã NSX: AA0805JR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032097
Mã NSX: AA0805JR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032753
Mã NSX: RT0805FRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032098
Mã NSX: AA0805JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032099
Mã NSX: AA0805JR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032754
Mã NSX: RT0805FRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032100
Mã NSX: AA0805JR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032101
Mã NSX: AA0805JR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032102
Mã NSX: AA0805JR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032755
Mã NSX: RT0805FRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032103
Mã NSX: AA0805JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032104
Mã NSX: AA0805JR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032105
Mã NSX: AA0805JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032756
Mã NSX: RT0805FRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032106
Mã NSX: AA0805JR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032107
Mã NSX: AA0805JR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032108
Mã NSX: AA0805JR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032757
Mã NSX: RT0805FRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032109
Mã NSX: AA0805JR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032110
Mã NSX: AA0805JR-07620RL

Số lượng / Giá