Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,461-28,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032758
Mã NSX: RT0805FRE0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032111
Mã NSX: AA0805JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032112
Mã NSX: AA0805JR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032113
Mã NSX: AA0805JR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032759
Mã NSX: RT0805FRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032114
Mã NSX: AA0805JR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032115
Mã NSX: AA0805JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032116
Mã NSX: AA0805JR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032760
Mã NSX: RT0805FRE07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032117
Mã NSX: AA0805JR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032118
Mã NSX: AA0805JR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032119
Mã NSX: AA0805JR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032761
Mã NSX: RT0805FRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032120
Mã NSX: AA0805JR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032121
Mã NSX: AA0805JR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032762
Mã NSX: RT0805FRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032122
Mã NSX: AA0805JR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032123
Mã NSX: AA0805JR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032763
Mã NSX: RT0805FRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032124
Mã NSX: AA0805JR-0775RL

Số lượng / Giá