Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,521-28,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032154
Mã NSX: AA0805JR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032775
Mã NSX: RT0805FRE0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032155
Mã NSX: AA0805JR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032156
Mã NSX: AA0805JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032776
Mã NSX: RT0805FRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032157
Mã NSX: AA0805JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032158
Mã NSX: AA0805JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032159
Mã NSX: AA0805JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032777
Mã NSX: RT0805FRE0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032160
Mã NSX: AA0805JR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032161
Mã NSX: AA0805JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032778
Mã NSX: RT0805FRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032162
Mã NSX: AA0805JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032163
Mã NSX: AA0805JR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032164
Mã NSX: AA0805JR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032779
Mã NSX: RT0805FRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032165
Mã NSX: RT0805FRE07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032780
Mã NSX: RT0805FRE0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032166
Mã NSX: RT0805FRE0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032781
Mã NSX: RT0805FRE07787KL

Số lượng / Giá