Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,601-28,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032197
Mã NSX: RT0805FRE07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032812
Mã NSX: RT0805FRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032198
Mã NSX: RT0805FRE0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032813
Mã NSX: RT0805FRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032199
Mã NSX: RT0805FRE07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032814
Mã NSX: RT0805FRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032200
Mã NSX: RT0805FRE0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032815
Mã NSX: RT0805FRE0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032201
Mã NSX: RT0805FRE0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032816
Mã NSX: RT0805FRE0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032202
Mã NSX: RT0805FRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032817
Mã NSX: RT0805FRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032203
Mã NSX: RT0805FRE073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032818
Mã NSX: RT0805FRE07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032204
Mã NSX: RT0805FRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032819
Mã NSX: RT0805FRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032205
Mã NSX: RT0805FRE0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032820
Mã NSX: RT0805FRE0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032821
Mã NSX: RT0805FRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032822
Mã NSX: RT0805FRE07931RL

Số lượng / Giá