Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,621-28,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032823
Mã NSX: RT0805FRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032824
Mã NSX: RT0805FRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032825
Mã NSX: RT0805FRE07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032826
Mã NSX: RT0805FRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032827
Mã NSX: RT0805FRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032828
Mã NSX: RT0805FRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032829
Mã NSX: RT0805FRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032830
Mã NSX: RT0805FRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032831
Mã NSX: RT0805FRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032832
Mã NSX: RT0805FRE079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032833
Mã NSX: RT0805FRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032834
Mã NSX: RT0805FRE079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032835
Mã NSX: RT0805FRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032836
Mã NSX: RT0805FRE079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 246 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032837
Mã NSX: RT0805FRE07246KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 706 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032838
Mã NSX: RT0805FRE07706RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032839
Mã NSX: RT0805FRE07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032840
Mã NSX: RT0805FRE0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032841
Mã NSX: RT0805FRE0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032842
Mã NSX: RT0805FRE077K68L

Số lượng / Giá