Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,641-28,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032843
Mã NSX: AF0805FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032844
Mã NSX: AF0805FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032845
Mã NSX: AF0805FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032846
Mã NSX: AF0805FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032847
Mã NSX: AF0805FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032848
Mã NSX: AF0805FR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032849
Mã NSX: AF0805FR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032850
Mã NSX: AF0805FR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032851
Mã NSX: AF0805FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032852
Mã NSX: AF0805FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032853
Mã NSX: AF0805FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032854
Mã NSX: AF0805FR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032855
Mã NSX: AF0805FR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032856
Mã NSX: AF0805FR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032857
Mã NSX: AF0805FR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032858
Mã NSX: AF0805FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032859
Mã NSX: AF0805FR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032860
Mã NSX: AF0805FR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032861
Mã NSX: AF0805FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032862
Mã NSX: AF0805FR-0715RL

Số lượng / Giá