Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,681-28,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032883
Mã NSX: AF0805FR-07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032884
Mã NSX: AF0805FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032885
Mã NSX: AF0805FR-0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032886
Mã NSX: AF0805FR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032887
Mã NSX: AF0805FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032888
Mã NSX: AF0805FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032889
Mã NSX: AF0805FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032890
Mã NSX: AF0805FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032891
Mã NSX: AF0805FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032892
Mã NSX: AF0805FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032893
Mã NSX: AF0805FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032894
Mã NSX: AF0805FR-07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032895
Mã NSX: AF0805FR-0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032896
Mã NSX: AF0805FR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032897
Mã NSX: AF0805FR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032898
Mã NSX: AF0805FR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032899
Mã NSX: AF0805FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032900
Mã NSX: AF0805FR-0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032901
Mã NSX: AF0805FR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032902
Mã NSX: AF0805FR-0726K1L

Số lượng / Giá