Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,701-28,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032903
Mã NSX: AF0805FR-0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032904
Mã NSX: AF0805FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032905
Mã NSX: AF0805FR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032906
Mã NSX: AF0805FR-0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032907
Mã NSX: AF0805FR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032908
Mã NSX: AF0805FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032909
Mã NSX: AF0805FR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032910
Mã NSX: AF0805FR-0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032911
Mã NSX: AF0805FR-072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032912
Mã NSX: AF0805FR-072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032913
Mã NSX: AF0805FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032914
Mã NSX: AF0805FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032915
Mã NSX: AF0805FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032916
Mã NSX: AF0805FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032917
Mã NSX: AF0805FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032918
Mã NSX: AF0805FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032919
Mã NSX: AF0805FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032920
Mã NSX: AF0805FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032921
Mã NSX: AF0805FR-07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032922
Mã NSX: AF0805FR-07309KL

Số lượng / Giá