Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,721-28,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032923
Mã NSX: AF0805FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032924
Mã NSX: AF0805FR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032925
Mã NSX: AF0805FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032926
Mã NSX: AF0805FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032927
Mã NSX: AF0805FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032928
Mã NSX: AF0805FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032929
Mã NSX: AF0805FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032930
Mã NSX: AF0805FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032931
Mã NSX: AF0805FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032932
Mã NSX: AF0805FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032933
Mã NSX: AF0805FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032934
Mã NSX: AF0805FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032935
Mã NSX: AF0805FR-0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032936
Mã NSX: AF0805FR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032937
Mã NSX: AF0805FR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032938
Mã NSX: AF0805FR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032939
Mã NSX: AF0805FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032940
Mã NSX: AF0805FR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032941
Mã NSX: AF0805FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032942
Mã NSX: AF0805FR-07392RL

Số lượng / Giá