Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,761-28,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032963
Mã NSX: AF0805FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032964
Mã NSX: AF0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032965
Mã NSX: AF0805FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032966
Mã NSX: AF0805FR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032967
Mã NSX: AF0805FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032968
Mã NSX: AF0805FR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032969
Mã NSX: AF0805FR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032970
Mã NSX: AF0805FR-074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032971
Mã NSX: AF0805FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032972
Mã NSX: AF0805FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032973
Mã NSX: AF0805FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032974
Mã NSX: AF0805FR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032975
Mã NSX: AF0805FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032976
Mã NSX: AF0805FR-07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032977
Mã NSX: AF0805FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032978
Mã NSX: AF0805FR-0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032979
Mã NSX: AF0805FR-0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032980
Mã NSX: AF0805FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032981
Mã NSX: AF0805FR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032982
Mã NSX: AF0805FR-0756KL

Số lượng / Giá