Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,781-28,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032983
Mã NSX: AF0805FR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032984
Mã NSX: AF0805FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032985
Mã NSX: AF0805FR-07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032986
Mã NSX: AF0805FR-0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032987
Mã NSX: AF0805FR-075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032988
Mã NSX: AF0805FR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032989
Mã NSX: AF0805FR-075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032990
Mã NSX: AF0805FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032991
Mã NSX: AF0805FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032992
Mã NSX: AF0805FR-0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032993
Mã NSX: AF0805FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032994
Mã NSX: AF0805FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032995
Mã NSX: AF0805FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032996
Mã NSX: AF0805FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032997
Mã NSX: AF0805FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032998
Mã NSX: AF0805FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032999
Mã NSX: AF0805FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033000
Mã NSX: AF0805FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033001
Mã NSX: AF0805FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033002
Mã NSX: AF0805FR-076K2L

Số lượng / Giá