Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,801-28,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033003
Mã NSX: AF0805FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033004
Mã NSX: AF0805FR-07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033005
Mã NSX: AF0805FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033006
Mã NSX: AF0805FR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033007
Mã NSX: AF0805FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033008
Mã NSX: AF0805FR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033009
Mã NSX: AF0805FR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033010
Mã NSX: AF0805FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033011
Mã NSX: AF0805FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033012
Mã NSX: AF0805FR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033013
Mã NSX: AF0805FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033014
Mã NSX: AF0805FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033015
Mã NSX: AF0805FR-07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033016
Mã NSX: AF0805FR-07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033017
Mã NSX: AF0805FR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033018
Mã NSX: AF0805FR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033019
Mã NSX: AF0805FR-07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033020
Mã NSX: AF0805FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033021
Mã NSX: AF0805FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033022
Mã NSX: AF0805FR-079K1L

Số lượng / Giá