Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,861-28,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033063
Mã NSX: RT0805DRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033064
Mã NSX: RT0805DRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033065
Mã NSX: RT0805DRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033066
Mã NSX: RT0805DRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033067
Mã NSX: RT0805DRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033068
Mã NSX: RT0805DRD0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033069
Mã NSX: RT0805DRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033070
Mã NSX: RT0805DRD0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033071
Mã NSX: RT0805DRD0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033072
Mã NSX: RT0805DRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033073
Mã NSX: RT0805DRD07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033074
Mã NSX: RT0805DRD07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033075
Mã NSX: RT0805DRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033076
Mã NSX: RT0805DRD0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033077
Mã NSX: RT0805DRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033078
Mã NSX: RT0805DRD0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033079
Mã NSX: RT0805DRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033080
Mã NSX: RT0805DRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033081
Mã NSX: RT0805DRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033082
Mã NSX: RT0805DRD0719R6L

Số lượng / Giá