Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,921-28,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033123
Mã NSX: RT0805DRD07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033124
Mã NSX: RT0805DRD0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033125
Mã NSX: RT0805DRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033126
Mã NSX: RT0805DRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033127
Mã NSX: RT0805DRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033128
Mã NSX: RT0805DRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033129
Mã NSX: RT0805DRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033130
Mã NSX: RT0805DRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033131
Mã NSX: RT0805DRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033132
Mã NSX: RT0805DRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033133
Mã NSX: RT0805DRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033134
Mã NSX: RT0805DRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033135
Mã NSX: RT0805DRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033136
Mã NSX: RT0805DRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033137
Mã NSX: RT0805DRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033138
Mã NSX: RT0805DRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033139
Mã NSX: RT0805DRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033140
Mã NSX: RT0805DRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033141
Mã NSX: RT0805DRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033142
Mã NSX: RT0805DRD07357KL

Số lượng / Giá