Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,981-29,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033183
Mã NSX: RT0805DRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033184
Mã NSX: RT0805DRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033185
Mã NSX: RT0805DRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033186
Mã NSX: RT0805DRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033187
Mã NSX: RT0805DRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033188
Mã NSX: RT0805DRD07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033189
Mã NSX: RT0805DRD07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033190
Mã NSX: RT0805DRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033191
Mã NSX: RT0805DRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033192
Mã NSX: RT0805DRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033193
Mã NSX: RT0805DRD07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033194
Mã NSX: RT0805DRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033195
Mã NSX: RT0805DRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033196
Mã NSX: RT0805DRD07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033197
Mã NSX: RT0805DRD07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033198
Mã NSX: RT0805DRD0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033199
Mã NSX: RT0805DRD07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033200
Mã NSX: RT0805DRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033201
Mã NSX: RT0805DRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033202
Mã NSX: RT0805DRD07732RL

Số lượng / Giá