Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,061-29,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.53 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034242
Mã NSX: AA0805FR-079R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034243
Mã NSX: AA0805FR-079R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033227
Mã NSX: RT0805DRD078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034244
Mã NSX: RT0805FRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033228
Mã NSX: RT0805DRD078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034245
Mã NSX: RT0805FRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033229
Mã NSX: RT0805DRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034246
Mã NSX: RT0805FRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033230
Mã NSX: RT0805DRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034247
Mã NSX: RT0805FRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033231
Mã NSX: RT0805DRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034248
Mã NSX: RT0805FRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033232
Mã NSX: RT0805DRD07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034249
Mã NSX: RT0805FRD0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033233
Mã NSX: RT0805DRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034250
Mã NSX: RT0805FRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033234
Mã NSX: RT0805DRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034251
Mã NSX: RT0805FRD07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033235
Mã NSX: RT0805DRD07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034252
Mã NSX: RT0805FRD07121KL

Số lượng / Giá