Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 29,141-29,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033266
Mã NSX: RT0805DRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034283
Mã NSX: RT0805FRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033267
Mã NSX: RT0805DRE071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034284
Mã NSX: RT0805FRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033268
Mã NSX: RT0805DRE0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034285
Mã NSX: RT0805FRD07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033269
Mã NSX: RT0805DRE07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034286
Mã NSX: RT0805FRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033270
Mã NSX: RT0805DRE07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034287
Mã NSX: RT0805FRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033271
Mã NSX: RT0805DRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034288
Mã NSX: RT0805FRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033272
Mã NSX: RT0805DRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034289
Mã NSX: RT0805FRD0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033273
Mã NSX: RT0805DRE0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034290
Mã NSX: RT0805FRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033274
Mã NSX: RT0805DRE0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034291
Mã NSX: RT0805FRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00033275
Mã NSX: RT0805DRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00034292
Mã NSX: RT0805FRD07249RL

Số lượng / Giá